Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính cần tuân thủ nguyên tắc nào?

13/11/2021
Khi kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp thì kiểm toán viên hoặc công ty kiểm toán cần tuân thủ những nguyên tắc nào. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Siglaw Firm xin được cung cấp cho quý khách hàng những nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi thực hiện việc kiểm toán.


Kiểm toán báo cáo tài chính cần tuân thủ nguyên tắc nào

1. Nguyên tắc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán

Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận. Chuẩn mực kiểm toán quy định các thủ tục, nguyên tắc cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Nguyên tắc tuân thủ pháp luật

Việc luôn chấp hành và coi trong pháp luật của Nhà nước trong quá trình hành nghề kiểm toán là một yêu cầu bắt buộc đối với kiểm toán viên.

3. Nguyên tắc tuân thủ chuẩn mực chuyên môn

Kiểm toán viên phải thực hiện công việc đúng với những quy định của chuẩn mực chuyên môn đã được chấp nhận, quy định của hội nghề nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp

Kiểm toán viên cần phải tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp. 

4.1. Yêu cầu về năng lực chuyên môn và tính thận trọng

Kiểm toán viên phải thực hiện các công việc với đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết, với sự thận trọng cao nhất và tinh thần làm việc chuyên cần. Kiểm toán viên có nhiệm vụ tìm hiểu, cập nhật và ngày càng nâng cao kiến thức trong hoạt động thực tế, trong môi trường pháp lý và các tiến bộ kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu công việc.

4.2. Nguyên tắc độc lập

Đây là nguyên tắc hành nghề cơ bản của kiểm toán viên. Trong quá trình kiểm toán hoặc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán viên hành nghề và người hành nghề kế toán phải thực sự không bị chi phối hoặc tác động bởi bất kỳ lợi ích nào làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan và độc lập nghề nghiệp của mình.

Trong quá trình kiểm toán hoặc cung cấp dịch vụ kế toán, những đe dọa ảnh hưởng đến tính độc lập. Nên có sự hạn chế về tính độc lập thì kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tìm mọi cách loại bỏ sự hạn chế này. Nếu không thể loại bỏ được thì phải nêu rõ điều này trong báo cáo kiểm toán hoặc báo cáo dịch vụ kiểm toán.

4.3. Nguyên tắc về tư cách nghề nghiệp

Kiểm toán viên phải trau dồi và giữ uy tín nghề nghiệp, không được gây ra những hành vi làm giảm đi uy tín nghề nghiệp.

4.4. Nguyên tắc khách quan

Người làm kiểm toán phải công bằng, tôn trọng sự thật và không được thành kiến, thiên vị. 

4.5. Nguyên tắc bảo mật

Người làm kiểm toán phải đảm bảo bí mật các thông tin điều tra được trong quá trình kiểm toán, không được tiết lộ bất cứ một thông tin nào khi chưa được người có thẩm quyền cho phép, trừ khi có nghĩa vụ phải công khai trước yêu cầu của pháp luật hoặc trong phạm vi quyền hạn nghề nghiệp của mình. 

4.6. Nguyên tắc chính trực

Người làm kiểm toán phải thẳng thắn, trung thực và có chính kiến rõ ràng.

5. Nguyên tắc hoài nghi mang tính nghề nghiệp

Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên phải có có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp nhằm đảo bảo kiểm toán chi tiết và chính xác nhất. Để có thể lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán chính xác và phát hiện những sai sót trọng yếu trong kiểm toán, kiểm toán viên phải luôn ý thức rằng có thể tồn tại những tình huống dẫn đến những sai sót trọng yếu trong các báo cáo tài chính.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY LUẬT SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020