Siglaw Firm - Chuyên gia pháp lý và tài chính

Phân biệt chi nhánh và công ty con

11/08/2021
Vì công ty con và chi nhánh đều thực hiện hoạt động kinh doanh và có quan hệ mật thiết với doanh nghiệp mẹ nên nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa hai đơn vị này. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt chi nhánh và công ty con dễ dàng nhất.

Phân biệt chi nhánh và công ty con

1. Khái quát về công ty con và chi nhánh

a. Chi nhánh công ty

 • Chi nhánh công ty được hiểu là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, được công ty thành lập để thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.  Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh công ty phải đúng và phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Chi nhánh công ty được thực hiện kinh doanh phát sinh lợi nhuận dựa trên những ngành nghề mà công ty đăng ký kinh doanh, nhưng không phải bất kỳ ngành nghề nào của công ty chi nhánh cũng đều được thực hiện hoạt động kinh doanh, mà tùy theo nhu cầu và điều kiện thì chi nhánh công ty sẽ thực hiện kinh doanh ngành nghề theo ủy quyền của doanh nghiệp.

b. Công ty con

Theo quy định của pháp luật thì công ty con là loại hình công ty do công ty mẹ chi phối bởi một trong các điều kiện như:

 • Công ty mẹ chi phối về vốn: sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty.

 • Công ty mẹ chi phối về quản trị: công ty mẹ có quyền bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý công ty như Giám đốc hay Tổng giám đốc của công ty.

 • Công ty mẹ có quyền quyết định về việc thay đổi Điều lệ của công ty con.

Tùy thuộc vào từng loại hình của công ty con mà công ty mẹ có thể thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình đối với công ty con với tư cách là thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu của công ty con theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên khi thực hiện các giao dịch thì công ty mẹ, công ty con đều được thiết lập và thực hiện hiện một cách bình đẳng, độc lập theo các điều kiện áp dụng nhất định.

Nếu công ty mẹ mà can thiệp vào hoạt động của công ty con ngoài phạm vi thẩm quyền của mình hay buộc công ty con thực hiện các hoạt động mà trái với nguyên tắc kinh doanh thông thường mà gây thiệt hại thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.

2. Phân biệt công ty con và chi nhánh

Có thể phân biệt chi nhánh và công ty con dựa trên các tiêu chí sau đây:

- Thứ nhất, về tư cách pháp nhân:

 • Công ty con tuy phụ thuộc vào công ty mẹ bởi nguồn vốn hoặc bởi sự chi phối quản trị của công ty, tuy nhiên công ty con vẫn được tiến hành đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do đó mà công ty con có tư cách pháp nhân.

 • Chi nhánh công ty được công ty thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh và chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mà không có tư cách pháp nhân.

- Thứ hai, về vốn điều lệ:

 • Do được đăng ký kinh doanh và có tư cách pháp nhân nên công ty con có vốn điều lệ để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

 • Còn chi nhánh công ty không có vốn điều lệ do nguồn vốn hoạt động của chi nhánh là công ty cung cấp.

- Thứ ba, về mã số thuế:

 • Do mang tư cách độc lập trong hoạt động đăng ký kinh doanh nên công ty con được cấp một mã số thuế độc lập với công ty mẹ.

 • Còn chi nhánh công ty chỉ được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

- Thứ tư, về trách nhiệm của chủ sở hữu:

 • Chủ sở hữu của công ty con chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào vốn điều lệ của công ty con.

 • Còn đối với chi nhánh thì công ty thành lập nên chi nhánh chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động của chi nhánh.

- Thứ năm, về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Công ty con không được chuyển lợi nhuận mà mình kinh doanh được về công ty mẹ mà phải tiến hành nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở của công ty mình.

 • Còn chi nhánh công ty được phép chuyển lợi nhuận về công ty để công ty tiến hành nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động của công ty.

3. Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020

 • Thông tư 105/2020/TT–BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline tư vấn pháp lý toàn quốc gia Việt Nam: Miền Bắc: 0967 818 020 / Miền Trung: 0975 356 335 / Miền Nam: 0985 982 659

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0967 818 020

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0985 982 659

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY LUẬT SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0985 982 659
Email: hcm@siglaw.vn
 
DMCA.com Protection Status
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020 / 0985 982 659
Kiến thức hay thành lập DN FDI BĐS