Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Kiểm toán báo cáo tài chính cần có những nội dung nào?

12/11/2021
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mọi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều cần phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. Theo đó, các nội dung nào cần phải được làm rõ trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp?

Kiểm toán báo cáo tài chính cần có những nội dung nào

Vào ngày 30 tháng 3 hàng năm, doanh nghiệp cần phải nộp báo cáo tài chính năm cho năm liền kề trước đó và việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc năm của doanh nghiệp cần phải tuân theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các chuẩn mực quốc tế được thừa nhận ở Việt Nam.

1. Kiểm toán báo cáo tài chính phải trả lời được các câu hỏi sau

  • Chế độ báo cáo tài chính có được áp dụng nhất quán và kịp thời không?

  • Thông tin trên Báo cáo tài chính có phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các vấn đề quan trọng về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc thời hạn báo cáo; về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp thời hạn báo cáo tài chính.

  • Thông tin tài chính có được lập trên cơ sở các chế độ tài chính, kế toán hiện hành của Nhà nước không? 

2. Kiểm toán báo cáo tài chính phải thực hiện được các việc sau

  • Việc sử dụng, quản lý nguồn vốn, tài sản của doanh nghiệp.

  • Việc tuân thủ các chế độ quản lý kinh tế tài chính - kế toán thống kê của Nhà nước Việt Nam.

3. Kiểm toán cần đưa ra các ý kiến nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán của đơn vị

Kiểm toán báo cáo tài chính phải có nhận xét về hệ thông kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán của đơn vị, bao gồm các nhận xét về:

  • Việc lưu trữ và ghi chép chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, luân chuyển chứng từ kế toán, và công tác quản lý các chứng từ kế toán.

  • Công tác hạch toán kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

  • Phương pháp lập các Báo cáo quản trị và Báo cáo tài chính, các tài liệu kế toán khác có liên quan.

4. Thư quản lý và Báo cáo kiểm toán 

  • Thư quản lý: khi kết thúc cuộc kiểm toán báo cáo tài chính kỳ/năm, công ty kiểm toán sẽ phát hành thư quản lý nhằm khắc phục những điểm yếu của hệ thống kế toán của doanh nghiệp mà kiểm toán viên và công ty kiểm toán nhận thấy trong quá trình kiểm toán và đề xuất cho doanh nghiệp hoàn thiện hơn hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ.

  • Khi cuộc kiểm toán kết thúc, công ty kiểm toán và kiểm toán viên sẽ phải lập và phát hành Báo cáo tài chính kết thúc kỳ/năm.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020