Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Cách huy động vốn của Công ty TNHH

30/01/2023
Huy động vốn là một bước quan trọng trong quá trình mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Với sự phát triển kinh tế không ngừng, những phương thức huy động vốn của doanh nghiệp cũng đa dạng hơn và tuỳ thuộc vào từng loại hinh doanh nghiệp sẽ có những phương thức huy động vốn phù hợp. Vậy đối với loại hình công ty TNHH, có những cách huy động vốn nào? Cùng Siglaw tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cách huy động vốn của Công ty TNHH

1. Huy động vốn là gì?

Huy động vốn là một hoạt động nhằm tăng số vốn của doanh nghiệp. Pháp luật hiện hành quy định phương thức để doanh nghiệp huy động vốn tương ứng với đặc điểm loại hình doanh nghiệp ví dụ như: vay vốn, chào bán chứng khoán, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước. 

Vốn là tiền, tài sản và quyền tài sản mà nhà đầu tư/chủ sở hữu đóng góp vào việc kinh doanh. Trong bài viết này, khái niệm về vốn được hiểu là tiền. Vốn của doanh nghiệp có thể từ 2 nguồn chính:

 • Vốn điều lệ: Loại vốn này là tổng giá trị tài sản do các thành viên, chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp;
 • Những nguồn vốn khác: Loại vốn này có được từ việc huy động vốn của doanh nghiệp thông qua các khoản vay nợ, trái phiếu,…

Ngoài ra, việc huy động vốn là một hoạt động của doanh nghiệp để tăng thêm vốn cho công việc kinh doanh của mình. Việc tăng vốn điều lệ và vốn từ các nguồn khác chính là việc doanh nghiệp đã tự huy động vốn cho mình. 

2. Huy động vốn của Công ty TNHH như thế nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn được viết tắt là Công ty TNHH. Là hình thức doanh nghiệp phổ biến, theo Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 Công ty TNHH có tồn tại hai loại hình là: Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Với Cơ cấu và đặc điểm khác nhau NÊN cách huy động vốn của hai loại hình trên cũng có sự khác nhau và đa dạng trong cách huy động vốn.

2.1. Công ty TNHH một thành viên

Theo đó, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên có thể huy động vốn bằng cách tăng vốn điều lệ theo một trong hai phương thức sau đây:

- Tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm:

Chủ sở hữu sẽ tự mình góp thêm vốn vào công ty. Đây chính là một cách tăng vốn hiệu quả nhất, nhanh nhất tránh rủi ro bị thâu tóm như các loại hình Công ty khác. Khi tăng vốn bằng cách này, chủ sở hữu công ty TNHH 1 TV sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. 

- Huy động thêm vốn góp của người khác:

Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác để huy động vốn, chủ sở hữu công ty phải chuyển đổi lại hình công ty. Việc chuyển đổi loại hình công ty từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc từ công ty TNHH một thành viên sang công ty cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật.
huy động vốn trong doanh nghiệp

2.2. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, phương thức huy động vốn gồm:

- Chuyển đổi sang Công ty Cổ phần: 

Theo Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng các hình thức:

 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cũng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác. 
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn. 
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác. 
 • Kết hợp phương thức quy định tại 3 phương thức trên và các phương thức khác.

Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

- Huy động vốn bằng cách tăng vốn góp: 

Tăng vốn điều lệ là việc các thành viên của công ty góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, thành viên công ty có thể tăng vốn góp thêm được phân chia cho theo tỷ lệ tương ứng phần góp vốn của người đó trong vốn điều lệ công ty. 

Thành viên có thể chuyển nhượng vốn góp của mình cho người khác theo luật doanh nghiệp kể cả người đó không phải là thành viên của công ty nếu các thành viên còn lại không mua trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

- Huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu:

Cụ thể điều kiện phát hành trái phiếu được quy định định tại Điều 128, 129 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 9 Nghị định 153/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. 

Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành. Bằng việc phát hành trái phiếu, doanh nghiệp xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) đối với người sở hữu trái phiếu. Căn cứ vào các quy định về trái phiếu doanh nghiệp, doanh nghiệp phát hành có thể huy động vốn để sử dụng. Điều này cũng có nghĩa là họ phải đảm bảo khả năng trả nợ của chính mình.

Phát hành trái phiếu là một trong những cách huy động vốn chắc chắn và phổ biến tại thị trường phát triển do thủ tục pháp lý vay vốn khá đơn giản và mất ít thời gian được lưu hành dưới dạng chứng chỉ hay bút toán ghi nợ với kỳ hạn 1 năm trở lên. Hình thức này giúp công ty có thể tiếp cận nhiều đối tượng với tiềm lực tài chính mạnh ( quỹ đầu tư, tài chính, tập đoàn bảo hiểm…) để huy động vốn. 

Doanh nghiệp quyết định lãi suất và phát hành trái phiếu doanh nghiệp nếu đáp ứng yêu cầu về số lượng, vốn còn lại và thời gian, thủ tục phát hành trái phiếu. Ngoài ra, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về sở giao dịch chứng khoán nếu thực hiện hình thức huy động vốn này từ các Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Như vậy, một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 là công ty TNHH 2 thành viên được quyền huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu. Cá nhân, tổ chức nắm giữ trái phiếu trở thành chủ nợ của công ty.
huy động vốn bằng cách vay ngân hàng

- Huy động vốn từ nguồn vay:

 • Khoản vay từ công ty mẹ

Doanh nghiệp có thể vay tiền, hoặc thậm chí tài sản từ công ty mẹ của mình. Luật pháp cho phép công ty mẹ cho công ty con của mình vay. Trường hợp công ty mẹ là bên nước ngoài thì doanh nghiệp phải đăng ký khoản vay trung dài hạn với Ngân hàng Nhà nước. Cũng cần báo cáo tình hình khoản vay theo định kỳ cho Ngân hàng Nhà nước. Doanh nghiệp cũng cần báo cáo định kỳ với Ngân hàng Nhà nước.

 • Khoản vay từ các tổ chức tín dụng

Các tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, … có thể cho vay có thời hạn cụ thể cho hoạt động của doanh nghiệp. Để được vay vốn từ một tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phải đáp ứng một số yêu cầu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải bảo lãnh khoản vay bằng chính tài sản của mình hoặc bất kỳ tài sản nào từ bên thứ ba.

 • Đầu tư từ quỹ đầu tư

Trên thực tế, vốn từ các quỹ đầu tư là một giải pháp đáng cân nhắc. Việc góp vốn dựa trên các điều khoản và điều kiện của quỹ mà doanh nghiệp phải chấp nhận.

Kết luận lại, Công ty TNHH có nhiều cách để huy động vốn nhằm tăng nguồn lực để phát triển và có quy mô lớn hơn, đầu tư nguồn vốn chính là cách gián tiếp để vươn ra thị trường sớm nhất. Chính vì thế không chỉ phải huy động vốn một cách đúng mà còn phải lường trước những rủi ro bên cạnh.

3. Căn cứ pháp lý 

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Chứng khoán 2019

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY LUẬT SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020