Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

06/08/2021
Thay đổi thành viên công ty là việc tăng hoặc giảm số lượng thành viên công ty TNHH. Việc thay đổi này doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm thay đổi để tránh bị phạt.
Bài viết dưới đây, Siglaw xin được gửi đến quý khách hàng quy trình và một số lưu ý khi thay đổi thành viên công ty TNHH.
 

Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới

Theo Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, khi công ty tiếp nhận thành viên mới dẫn đến việc tăng vốn điều lệ thì công ty sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Danh mục hồ sơ thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới bao gồm các đầu mục hồ sơ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký

 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. (Lưu ý: Trong danh sách này phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi)

 • Nghị quyết/quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới

 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (Giấy xác nhận góp vốn)

 • Bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý của thành viên mới

 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư

2. Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, danh mục hồ sơ thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp bao gồm các đầu mục sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký

 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng giữa các thành viên

 • Bản sao có chứng thực giấy tờ pháp lý của thành viên mới

 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư

3. Thay đổi thành viên do thừa kế

Theo Khoản 3 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, công ty thay đổi thành viên do thừa kế thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi thành viên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký

 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế

 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức

4. Thay đổi thành viên do thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

Theo Khoản 4 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, công ty đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký

 • Danh sách thành viên còn lại của công ty

 • Nghị quyết/ quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do thành viên đó không thực hiện cam kết góp vốn

5. Thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp

Công ty đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp thì hồ sơ thay đổi thành viên bao gồm các giấy tờ giống với hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên do được chuyển nhượng phần vôn góp, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

6. Thay đổi thành viên do sử dụng phần vốn góp để trả nợ

Đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì hồ sơ sẽ bao gồm các giấy tờ giống với hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên do thêm thành viên mới, trong đó, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty được thay bằng hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ.

7. Thay đổi thành viên do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty

Nếu công ty thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ giống với hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên do thêm thành viên mới, trong đó, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty được thay bằng nghị quyết, quyết định chia công ty, nghị quyết, quyết định tách công ty. Nghị quyết/ quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải thể hiện nội dung chuyển giao phần vốn góp trong công ty sang thành viên mới.

8. Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020

 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020