Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại Sở hữu trí tuệ

18/09/2021
Giải quyết khiếu nại trong Sở hữu trí tuệ là một nội dung quan trọng và mang tính phức tạp. Khiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ là nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng được bảo hộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành trước các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại Sở hữu trí tuệ

1. Chủ thể có quyền khiếu nại Sở hữu trí tuệ

Người có quyền khiếu nại là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Người khiếu nại phải bảo đảm sự trung thực trong việc cung cấp chứng cứ và phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc cung cấp chứng cứ không trung thực.

2. Trình tự các bước giải quyết khiếu nại của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Căn cứ vào Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN nêu trên thì Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc sở hữu trí tuệ, các bước giải quyết khiếu nại đó là:

  • Bước 01: Tiếp nhận hồ sơ của chủ thể khiếu nại. Chủ thể khiếu nại có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại những địa chỉ của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

  • Bước 02: Tiến hành thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn khiếu nại của chủ thể khiếu nại. Nơi hồ sơ được nộp tới sẽ tiến hành kiểm tra các mặt: hình thức, nội dung của đơn khiếu nại (căn cứ khiếu nại, người khiếu nại …) và thông báo cho chủ thể khiếu nại bằng văn bản cho chủ thể khiếu nại là thụ lý hay không thụ lý đơn khiếu nại (nếu không thụ lý phải nêu rõ lý do).

  • Bước 03: Tiến hành giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung đơn khiếu nại Sở hữu trí tuệ

  • Họ và tên, địa chỉ của người khiếu nại.

  • Số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại.

  • Nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại.

  • Đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan.

4. Thời hạn giải quyết khiếu nại của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

  • Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của chủ thể có quyền khởi kiện, cơ quan tiếp nhận thực hiện việc thẩm tra, ra quyết định thông báo thụ lý hoặc không thụ lý hồ sơ trong vòng 10 ngày. Kể từ ngày tiếp nhận thông báo không thụ lý thì chủ thể có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp có ý kiến trong vòng 30 ngày.

  • Đối với giải quyết khiếu nại lần một, kể từ ngày thụ lý thì cơ quan giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày (nếu phức tạp thì thời hạn sẽ không vượt quá 45 ngày).

  • Đối với giải quyết khiếu nại lần hai, kể từ ngày thụ lý thì cơ quan giải quyết khiếu nại trong vòng 45 ngày (nếu phức tạp thì thời hạn sẽ không vượt quá 60 ngày).

Các chủ thể có thể tiến hành khiếu nại để đảm bảo quyền lợi của mình liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định cụ thể như trên,  nhằm đảm bảo việc giải quyết triệt để, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020