Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Quy định về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

28/09/2021
Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Sau đây là các quy định của pháp luật về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Giấy đăng ký doanh nghiệp thì đều phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Các nội dung này bao gồm:

  • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân.

    Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
  • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

2. Quy trình đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

a. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên.

Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

b. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bao gồm các tài liệu đã nêu trên.

  • Cơ quan có thẩm quyền: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở.

  • Hình thức nộp: Trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp www.dangkykinhdoanh.gov.vn 

Bước 2. Giải quyết hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. 

Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Bước 3. Nhận kết quả

Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ công bố nội dung thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020