Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Quy định về chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

24/09/2021
Căn cứ theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có các chế định về chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan, theo đó có 2 hình thức chuyển giao là chuyển nhượng quyền tác giả và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả. Trong phạm vi bài viết dưới đây Siglaw sẽ chia sẻ chi tiết, cụ thể của các hình thức trên.

Quy định về chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

1. Quy định về chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

Căn cứ vào quy định Luật sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả bao gồm:

- Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền theo quy định cho tổ chức, cá nhân khác.

- Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền.

Các quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả trong hoạt động chuyển nhượng quyền hoặc chuyển quyền sử dụng về cơ bản là như nhau bao gồm các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật sở hữu trí tuệ 2005.

2. Hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

2.1.  Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả,quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm nhữngnội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

 • Căn cứ chuyển nhượng.

 • Giá, phương thức thanh toán.

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.

 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

- Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

2.2. Hồ sơ chuyển nhượng quyền tác giả

 • Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả.

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả.

 • 1 bản gốc và 2 bản sao giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho tác phẩm cần chuyển nhượng.

 • 2 bản mẫu (bản gốc) tác phẩm đã đăng ký và 2 bản mẫu tác phẩm mới.

 • 2 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

2.3. Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

3. Hồ sơ, thủ tục chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

3.1, Đặc điểm

 • Tác giả chỉ được phép chuyển sử dụng quyền công bố tác phẩm, không được phép chuyển sử dụng các quyền nhân thân khác.

 • Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu.

 • Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

3.2. Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

 • Căn cứ chuyển quyền.

 • Phạm vi chuyển giao quyền.

 • Giá, phương thức thanh toán.

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.

 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

3.3. Trình tự thủ tục chuyển quyền sử dụng

Thủ tục chuyển quyền sử dụng được thực hiện như đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Hợp đồng cũng làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

Việc tuân thủ theo các quy định về chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005 là đặc biệt quan trong. Các tổ chức, cá nhân cần nắm rõ những quy định để đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình được tốt nhất.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020