Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Quy định về thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

23/09/2021
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là giấy tờ pháp lý quan trọng ghi nhận nhà đầu tư đã đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định để hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tục, cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư được quy định cụ thể trong Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 3:  Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

 Nhà đầu tư có thể tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư theo hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn khi chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước, nhà đầu tư có thể tham khảo Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của Siglaw. Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ được Luật sư hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tư vấn về ưu đãi đầu tư, thực hiện thủ tục... và nhiều lợi ích khác xuyên suốt quá trình đầu tư.

2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.

 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân.

 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tương ứng với các nội dung cần điều chỉnh.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền- Sở kế hoạch và đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Nếu nhà đầu tư còn vướng mắc trong bước chuẩn bị hồ sơ và thực hiện những thủ tục với cơ quan nhà nước, tham khảo Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Siglaw và liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

3. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

 • Chấm dứt theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ của doanh nghiệp.

 • Dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động.

 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp bị cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư hoặc Thủ tướng Chính Phủ quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư theo luật định mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động.

 • Nhà đầu tư bị nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện các thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.

 • Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc một trong các trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

 • Chấm dứt theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải được thu hồi. Đối với việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, pháp luật Việt Nam không có yêu cầu đặc biệt gì, không mất phí, và thủ tục hành chính cũng rất đơn giản.

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm

Văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung về tình hình thực hiện dự án, căn cứ chấm dứt hợp đồng dự án và gửi kèm tài liệu về việc hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án.

- Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

 • Nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án và giải quyết các thủ tục có liên quan theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án và các thủ tục có liên quan, nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản cho  kế hoạch và đầu tư đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở kế hoạch và đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020