Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Các quy định về chuyển đổi hình thức đầu tư

22/09/2021
Luật đầu tư cho phép nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư trong quá trình đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải thực hiện những thủ tục hành chính, tài chính, thuế do pháp luật quy định mới có thể thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư.

Các quy định về chuyển đổi hình thức đầu tư

1. Các quy định về chuyển đổi hình thức đầu tư

Hiện nay, theo quy định của Luật đầu tư 2020 có 5 hình thức đầu tư như sau:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

 • Thực hiện dự án đầu tư.

 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Pháp luật cho phép nhà đầu tư chuyển đổi hình thức đầu tư từ hợp đồng sang thành lập tổ chức kinh tế hoặc giữa các hình thức hợp đồng khác nhau trong quá trình thực hiện dự án đầu tư để phù hợp với nhu cầu thực tiễn của nhà đầu tư.

- Hồ sơ chuyển đổi hình thức đầu tư  cơ bản bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư: Tham khảo Văn bản đăng ký đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

 • Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư (bản chính).

 • Quyết định của hội đồng thành viên doanh nghiệp liên doanh hoặc quyết định của nhà đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài); thoả thuận của các bên hợp doanh (đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư phải thông báo cho các chủ nợ và người lao động biết trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định.

 • Biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư (bản chính).

 • Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi (người đại diện theo pháp luật, các thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập ký từng trang và trang cuối cùng).

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) - bản chính.

 • Danh sách thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần, kèm theo bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân; hoặc Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế; bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện ủy quyền và quyết định ủy quyền đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập.

 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.

 • Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chuyển đổi.

 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác (đối với ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề).

- Khi có sự chuyển đổi về hình thức đầu tư, nếu làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2020.

- Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần thực hiện những thủ tục như chuyển nhượng, bàn giao tài sản cố định của dự án như quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, dây chuyền nhà máy nếu chuyển đối hình thức đầu tư sang thành lập tổ chức kinh tế.

2. Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư 2020.

 • Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2020.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020