Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Các trường hợp cần thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

22/09/2021
Trong một số trường hợp cụ thể, khi có yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, tổ chức, cá nhân cần thực hiện thủ tục hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đồng thời, tổ chức, cá nhân cũng cần lưu ý đến một số loại phí, lệ phí cần phải nộp khi thực hiện thủ tục nói trên.

1. Trường hợp cần thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ quy định Khoản 20 Điều 1 Thông tư Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, tổ chức, cá nhân, nếu có yêu cầu chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cần thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

  • Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp.

  • Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

  • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

  • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Mức phí, lệ phí khi thực hiện chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ Biểu mẫu thu phí lệ phí sở hữu công nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính), mức phí, lệ phí cần phải nộp khi thực hiện chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quy định như sau:

STT

Loại phí, lệ phí cần phải nộp

Mức phí, lệ phí cần phải nộp

1

Lệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

50.000 VNĐ

 

2

Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đối với mỗi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

180.000 VNĐ

3

Phí đăng bạ quyết định chấm dứt Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

120.000 VNĐ

 

4

Phí công bố quyết định chấm dứt Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

120.000 VNĐ

 

 

3. Cơ sở pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

  • Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2019.

  • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  • Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý về các trường hợp cần thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và mức phí, lệ phí cần phải nộp khi thực hiện chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020