Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Một số vấn đề của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

28/07/2021
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu là hợp đồng ký kết giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền sau khi đã thực hiện đăng ký nhượng quyền thương mại tại cơ quan có thẩm quyền.

1. Hình thức hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Điều 285 Luật thương mại quy định: “Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”.

Theo đó hình thức bắt buộc của hợp đồng nhương quyền thương mại là:

 • Hình thức văn bản;

 • Hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương: fax, email…

2. Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Nội dung của quyền thương mại.

 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.

 • Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.

 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.

 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

3. Ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

4. Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

- Thời hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

- Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn thoả thuận trong các trường hợp Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại.

- Bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong trường hợp Bên nhượng quyền vi phạm nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền theo quy định tại Luật Thương mại 2005. Bên nhượng quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong các trường hợp sau đây:

 • Bên nhận quyền không còn Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương mà theo quy định của pháp luật Bên nhận quyền phải có để tiến hành công việc kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại.

 • Bên nhận quyền bị giải thể hoặc bị phá sản theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Bên nhận quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng có khả năng gây thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống nhượng quyền thương mại.

 • Bên nhận quyền không khắc phục những vi phạm không cơ bản trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong một thời gian hợp lý, mặc dù đã nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm đó từ Bên nhượng quyền.

5. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

 • Nếu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ thì phần đó có hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

6. Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Khi soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương hiệu; cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Thứ nhất, nguồn luật điều chỉnh để căn cứ phải liên quan đến nội dung hợp đồng.

- Thứ hai, khi soạn thảo hợp đồng phải đảm bảo được 2 yếu tố là:

 • Bảo đảm về mặt hình thức hợp đồng: Phải được lập thành văn bản, đi công chứng hoặc chứng thực. Phải được đăng ký hoặc xin phép tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

 • Bảo đảm về nội dung hợp đồng.

- Thứ ba, soạn thảo hợp đồng dựa trên ý chí, tự nguyện giữa hai bên; Không vi phạm những điều cấm của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội.

- Thứ tư, trước khi nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Công Thương.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020