Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Điều chỉnh giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ

27/09/2021
Khi muốn thay đổi nội dung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định của pháp luật. Đây là giấy phép được cấp cho tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ.


Thủ tục điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ

1. Các trường hợp điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được điều chỉnh khi có thay đổi một trong các nội dung sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.

 • Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ.

 • Loại hình cơ sở bán lẻ.

 • Quy mô cơ sở bán lẻ.

 • Các nội dung khác.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Đối với trường hợp thay đổi nội dung tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ; loại hình cơ sở bán lẻ, trừ trường hợp thay đổi loại hình cơ sở bán lẻ thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini và trường hợp điều chỉnh giảm diện tích cơ sở bán lẻ, hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 05 tại Phụ lục Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

 • Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính: Bản sao Giấy phép kinh doanh ghi nhận nội dung điều chỉnh.

 • Trường hợp thay đổi địa chỉ của cơ sở bán lẻ: Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phường, xã, thị trấn xác nhận việc thay đổi địa chỉ.

 • Trường hợp giảm diện tích cơ sở bán lẻ: Các giấy tờ có liên quan.

Đối với trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2, hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

 • Bản giải trình có nội dung:

  • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

  • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất.

 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

Đối với trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại, hồ sơ gồm:

 • Các tài liệu như trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 đã nêu trên.

 • Bản giải trình việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định này.

Đối với trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở bán lẻ trong năm gần nhất.

 • Bản giải trình có nội dung:

  • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

  • Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ.

  • Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ.

 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

 • Bản giải trình các tiêu chí ENT quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 23 Nghị định này, trong trường hợp phải thực hiện ENT.

3. Quy trình, thủ tục điều chỉnh giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trường hợp điều chỉnh Giấy phép bán lẻ hàng hóa do thay đổi tên, mã số doanh nghiệp, trụ sở chính, Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông, danh mục hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa (không thuộc trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công Thương và Cơ quan quản lý ngành):

 • Công ty nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Công Thương.

 • Thời gian làm việc: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Công Thương có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp điều chỉnh Cấp giấy phép kinh doanh do thay đổi danh mục hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa (thuộc trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công Thương và Cơ quan quản lý ngành).

 • Công ty nộp 03 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền- Sở Công Thương.

 • Cơ quan cho ý kiến cấp phép: Bộ Công Thương, Bộ quản lý ngành.

Thủ tục cấp phép:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Sở Công thương kiểm tra điều kiện cấp phép trường hợp từ chối cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do; trường hợp đáp ứng điều kiện, Sở Công thương gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành.

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Sở Công thương cấp Giấy phép kinh doanh.

Chú ý: Doanh nghiệp phải làm thủ tục điều chỉnh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Hotline: 0967 818 020

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh Miền Trung: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh Miền Trung:
Địa chỉ: 177 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0967 818 020
 
Chi nhánh Miền Nam:
Địa chỉ: 99 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020