Khi các tổ chức, cá nhân quảng cáo trên băng-rôn, bảng quảng cáo phải thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo. Trong thời đại tin tức lan truyền nhanh chóng như hiện nay, việc đặt ra các thủ tục về quảng cáo như vậy giúp các cơ quan nhà nước có thể kiểm soát và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, việc này có thể gây khó khăn cho một số tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện quảng cáo.

Để giải quyết vấn đề trên, Siglaw xin cung cấp tới Quý khách hàng các quy định, điều kiện và thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo.

1. Trường hợp cần thông báo sản phẩm quảng cáo

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải tiến hành thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo.

2. Điều kiện thông báo sản phẩm quảng cáo

a. Điều kiện về xin phép xây dựng công trình quảng cáo

Với các công trình quảng cáo thuộc một trong những trường hợp dưới đây phải xin giấy phép xây dựng:

 • Màn hình chuyên dụng để quảng cáo ngoài trời có diện tích mỗi mặt từ 20 mét vuông trở lên.
 • Bảng quảng cáo, biển hiệu có diện tích một mặt trên 20 mét vuông, kết cấu khung làm bằng kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào các công trình xây dựng có sẵn.
 • Bảng quảng cáo đứng ở vị trí độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông trở lên.

Các công trình quảng cáo không thuộc các trường hợp trên thì không cần xin giấy phép xây dựng.

b. Điều kiện về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 • Khi đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; lưới điện quốc gia, đê điều.
 • Bảng quảng cáo, băng-rôn không được che khuất các bảng chỉ dẫn công cộng, đèn giao thông; không được chắn ngang đường giao thông; phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành và quy hoạch quảng cáo của địa phương.
 • Các sản phẩm quảng cáo trình bày trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.
 • Đối với các quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị hoặc chính sách xã hội phải đảm bảo những quy định sau:
 • Biểu tượng, nhãn hiệu, lô-gô hàng hóa của người quảng cáo phải nằm ở phía dưới cùng của bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang.
 • Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.
 • Băng-rôn được treo trong thời hạn không quá 15 ngày.

3. Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo

Bước 1: Xin cấp phép xây dựng công trình quảng cáo

 • Cơ quan có thẩm quyền: Sở Xây dựng.
 • Thời hạn thực hiện dự kiến: 15 – 20 ngày.
 • Hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình quảng cáo bao gồm:
 • Công văn xin cấp phép đối với công trình quảng cáo.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi đặt công trình quảng cáo.
 • Hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo cùng với chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền quản lý công trình đã có trước, trong trường hợp công trình quảng cáo xin cấp phép gắn với công trình đã có trước.
 • Bản vẽ thiết kế thuyết minh của công trình quảng cáo.

Bước 2: Thông báo sản phẩm quảng cáo

Tổ chức, cá nhân trước khi quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi bộ hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

 • Cơ quan có thẩm quyền: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
 • Hồ sơ thông báo quảng cáo bao gồm các thành phần sau:
 • Giấy thông báo sản phẩm quảng cáo.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo nếu tự quảng cáo, của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo nếu sử dụng dịch vụ quảng cáo
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy, đủ điều kiện để quảng cáo của sản phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao các giấy tờ quyết định về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức nếu quảng cáo cho các chính sách xã hội hoặc sự kiện.
 • Bản ma-két sản phẩm quảng cáo in màu, có chữ ký của người quảng cáo nếu tự thực hiện quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo nếu sử dụng dịch vụ quảng cáo. Nếu tổ chức thực hiện quảng cáo thì phải có dấu của tổ chức.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
 • Bản thuyết minh phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
 • Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với các trường hợp bảng quảng cáo yêu cầu giấy phép xây dựng.

4. Căn cứ pháp lý

 • Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012.
 • Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
 • Thông tư số 10/2013/ TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo.
 • Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 25/8/2018 của Bộ xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Dịch vụ thông báo sản phẩm quảng cáo tại Siglaw:

 • Tư vấn, hỗ trợ, chuẩn bị tất cả tài liệu, hồ sơ cần thiết.
 • Thực hiện nộp, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ khách hàng tiếp nhận kết quả từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo và đã thực hiện thành công cho khách hàng trong nhiều năm qua, chúng tôi khẳng định rằng dịch vụ của SIGLAW chắc chắn sẽ làm Quý khách hàng hài lòng và tiết kiệm thời gian, chi phí tối đa.