Hoạt động mua bán thông qua website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đang ngày càng phổ biến trên thị trường Việt Nam. Hình thức mua bán trực tuyến này được ưa chuộng bởi tính năng kết nối người kinh doanh và người mua hàng nhanh chóng và tiện lợi. Nắm bắt xu hướng đó, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn thành lập website để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Để hỗ trợ Quý khách hàng, Siglaw xin cung cấp những thông tin về quy định, điều kiện và thủ tục để xin cấp phép website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

1. Định nghĩa website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Website đấu giá trực tuyến.
 • Website khuyến mại trực tuyến.
 • Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.

2. Điều kiện xin cấp phép website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cần thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

 • Là thương nhân, tổ chức được thành lập hợp pháp.
 • Có đề án cung cấp dịch vụ, trong đó có các nội dung sau:
 • Mô hình tổ chức, hoạt động, bao gồm hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ, hoạt động cung cấp dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến.
 • Phân quyền và nghĩa vụ giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đối với các bên sử dụng dịch vụ.

3. Thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Quy trình đăng ký được thực hiện theo bốn bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký qua trang trực tuyến.

Doanh nghiệp đăng ký tài khoản trực tuyến trên Hệ thống đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử trong Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Sau khi được xác nhận tài khoản, doanh nghiệp tiến hành đăng nhập, chọn chức năng “Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử” và khai báo thông tin của website.

 • Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Công Thương.
 • Thời hạn dự kiến: 03 ngày làm việc.
 • Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gồm các thành phần:
 • Đơn xin cấp phép website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Quyết định thành lập trong trường hợp của tổ chức.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy cấp phép đầu tư trong trường hợp là thương nhân.
 • Bộ quy chế về hoạt động và quản lý.
 • Bản hợp đồng mẫu của dịch vụ cung cấp.
 • Các quy tắc giao dịch chung áp dụng cho các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

Bước 2: Cập nhật tình trạng đăng ký và bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

 • Thương nhân, tổ chức nhận được văn bản phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, thương nhân, tổ chức tiến hành bổ sung thông tin.
 • Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Công Thương.
 • Thời hạn dự kiến: 07 ngày làm việc.

Bước 3: Nộp hồ sơ bản giấy.

Thương nhân, tổ chức nộp bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh bằng bản giấy. Hồ sơ đăng ký bản giấy phải phù hợp với các thông tin mà thương nhân, tổ chức đã khai báo trên trang trực tuyến.

Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin).

Bước 4: Xác nhận đăng ký website.

Nếu hồ sơ bản giấy đã nộp không phù hợp với những thông tin, hồ sơ mà thương nhân, tổ chức đã nhập qua hệ thống trực tuyến; thương nhân, tổ chức sẽ nhận được thông báo qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký qua mạng trực đó.

Nếu hồ sơ bản giấy đã hợp lệ, chính xác; thương nhân, tổ chức sẽ được xác nhận đã đăng ký. Lúc này, tổ chức, thương nhân nhận được một đoạn mã qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký. Đoạn mã này dùng để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, trở thành biểu tượng đăng ký.

 • Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin).
 • Thời hạn dự kiến: 05 ngày làm việc.

4. Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử.
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
 • Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử.
 • Thông tư số 21/2018/TT/BCT sửa đổi thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử.

Dịch vụ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Siglaw:

 • Tư vấn, hỗ trợ, chuẩn bị tất cả hồ sơ, giấy tờ và tài liệu cần thiết.
 • Thực hiện nộp và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ khách hàng tiếp nhận kết quả từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và đã thực hiện thành công cho khách hàng trong nhiều năm qua, chúng tôi khẳng định rằng dịch vụ của SIGLAW chắc chắn sẽ làm Quý khách hàng hài lòng và tiết kiệm thời gian, chi phí tối đa.