STEAMOLOGY hệ thống trung tâm ngoại ngữ đang phát triển mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục có vốn đầu tư từ Hàn Quốc, STEAMOLOGY cung cấp các chương trình giáo dục từ bậc mầm non đến bậc đại học, dịch vụ đào tạo ngoại ngữ cũng như phát triển các kỹ năng mềm cho học sinh ở tất cả các cấp học. STEAMOLOGY có trụ sở tại Quận 2 và các chi nhánh tại Quận 4 và Quận 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi đã thực hiện tư vấn đầu tư, xin cấp giấy dự án đầu tư, các vấn đề pháp lý cho việc thành lập và đi vào hoạt động của chuỗi các trung tâm ngoại ngữ.

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy của Trung tâm, số lượng giáo viên người nước ngoài tại STEAMOLOGY luôn duy trì một số lượng lớn. Chúng tôi đã tư vấn cho STEAMOLOGY các tiêu chuẩn, quy định về việc tuyển dụng giáo viên người nước ngoài cũng như xin cấp Giấy phép lao động cho những giáo viên tại đây. Bên cạnh đó, SIGLAW còn hỗ trợ xây dựng nội quy lao động của STEAMOLOGY nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý cho trung tâm.

Steamology