Hey!Korea tập đoàn phát triển công nghệ phần mềm và quảng cáo có trụ sở tại phố Wall, (Hoa Kỳ) và Seoul- Jeju (Hàn Quốc). Năm 2016, Hey!Korea bắt đầu vào Việt Nam với việc thành lập công ty con là ANPSOFT để thực hiện khai thác thị trường phát triển phần mềm tại Việt Nam.

Chủ tịch tập đoàn ông Raymond Shim đã tin tưởng và sử dụng dịch của SIGLAW ngay từ khi bắt đầu thực hiện khảo sát kinh doanh tại Việt Nam. Ông luôn đánh giá cao chất lượng dịch vụ và các tư vấn pháp lý của SIGLAW.

Hiện tại, SIGLAW đảm nhiệm việc tư vấn pháp lý thường xuyên và tư vấn thuế, tài chính cho công ty AnPSoft từ năm 2016 đến nay.

Là tập đoàn đa quốc gia, Hey!Korea có số lượng nhân sự nước ngoài lớn, đặc biệt là các chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Mỹ. Chúng tôi đã thực hiện việc xin cấp Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú cho các nhân sự tại đây cũng như tư vấn pháp luật lao động, thuế, bảo hiểm.