Hiệp hội các công ty IT Hàn Quốc tại Việt Nam là một nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc với thế mạnh trong lĩnh vực phát triển phần mềm, công nghệ thông tin. Hiệp hội còn thành lập KITS (KOREA IT SCHOOL) – là trường Công nghệ thông tin Hàn Quốc nhằm đào tạo và cung cấp cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

SIGLAW FIRM hỗ trợ cho các thành viên trong Hiệp hội là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực IT trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam, từ bước đầu tiên là xây dựng hệ thống pháp lý.

Trong lĩnh vực nhân sự nước ngoài, chúng tôi đã thực hiện thành công việc xin Giấy phép lao động cho nhiều chuyên gia, nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đang làm việc tại đây cũng như tư vấn về xây dựng, thiết lập hệ thống nhân sự, tư vấn về bảo hiểm, thuế.