Siglaw Firm - Hãng Luật sư chuyên sâu pháp lý doanh nghiệp FDI và Việt Nam

Quy trình xin giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại khu công nghiệp Hà Nam

05/05/2022
Theo thống kê, lũy kế đến ngày 31/12/2021, tại các KCN tỉnh Hà Nam có 486 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 301 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 4.445,01 triệu USD. Tình hình đầu tư này dẫn tới ngày càng nhiều người nước ngoài vào các KCN tại Hà Nam làm việc. Do đó, thủ tục xin giấy phép lao động cho người lao động đang trở thành một vấn đề cần cấp thiết được quan tâm. Vậy doanh nghiệp Hà Nam cần phải tuân theo quy định hiện hành về xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tiến hành thủ tục như thế nào?

1. Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Giấy phép lao động thể hiện các thông tin cá nhân của người lao động nước ngoài gồm: họ và tên; số hộ chiếu; ngày tháng năm sinh; quốc tịch; vị trí làm việc, tên và địa chỉ của nơi làm việc.

Xem thêm: Giấy phép lao động là gì - Những điều cơ bản cần biết

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động nước ngoài sẽ làm việc tại Việt Nam với một trong bốn vị trí gồm: Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật. Mỗi vị trí sẽ có những hồ sơ tương ứng khác nhau, phụ thuộc theo yêu cầu của quy định pháp luật.

Ảnh: Giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất

2. Thủ tục xin giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động

2.1. Trường hợp bắt buộc phải xin Giấy phép lao động

a. Yêu cầu đối với từng vị trí:

 • Nhà quản lý: Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, trường hợp người lao động không có tên trên đăng ký kinh doanh cần có quyết định bổ nhiệm, điều lệ của doanh nghiệp có quy định rõ chức vụ của người lao động.

 • Giám đốc điều hành: Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài.

 • Chuyên gia: Bằng đại học và giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài trên 03 năm hoặc chứng chỉ hành nghề và giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc 05 năm.

 • Lao động kỹ thuật: Giấy xác nhận kinh nghiệm 05 năm tại vị trí tương đương hoặc  xác nhận kinh nghiệm 03 năm tại vị trí tương đương và chứng chỉ hành nghề.

b. Thủ tục xin cấp phép:

Bước 1: Xin Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài người sử dụng lao động cần tiến hành xin ông văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền. Về hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản giải trình mẫu số 01/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP, nếu đây là lần đầu tiên sử dụng người lao động nước ngoài hoặc mẫu 02/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP để giải trình về việc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Ảnh: Mẫu 01/PL1 Nghị định 152/2020/NĐ-CP về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Ảnh: Mẫu 02/PL1 Nghị định 152/2020/NĐ-CP về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 • Điều lệ, quyết định bổ nhiệm của công ty nếu người nước ngoài là nhà quản lý nhưng không có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Thời gian giải quyết 10 - 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu từ chối phải có văn bản và ghi rõ lý do từ chối từ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động.

Bước 2: Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Sau khi có công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc, nhà sử dụng lao động nộp hồ sơ xin giấy phép lao động. Hồ sơ chuẩn bị cần:

 • Văn bản giải trình Mẫu 11/PL1 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Ảnh: Mẫu 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP về việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động

 • Lý lịch tư pháp phiếu số 01 (chứng minh người lao động không có án tích).

 • Giấy khám sức khỏe.

 • Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật theo yêu cầu của luật. 

 • 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền (tại bước 1).

 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Các giấy tờ khác liên quan đến người lao động nước ngoài chứng minh hình thức làm việc của người lao động: hợp đồng lao động, văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp đó trên lãnh thổ Việt Nam, ...

Lưu ý: Các tài liệu được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận hợp pháp tại Việt Nam.

Thời hạn xử lý hồ sơ là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu từ chối phải có văn bản và ghi rõ lý do từ chối từ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động.

Xem thêm: Điều kiện, thủ tục, hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động theo luật mới nhất

2.2. Trường hợp được miễn Giấy phép lao động (Quy định tại Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

Hiện nay, pháp luật quy định 20 trường hợp được miễn giấy phép lao động, tùy thuộc vào đối tượng ngoại giao, đầu tư hay mục đích vào Việt Nam làm việc ngắn hạn hay dài hạn. Hãng luật Siglaw đã tóm tắt trong bài viết “Thủ tục cấp giấy xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài" gồm 02 bước tương tự thủ tục xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, tại bước số 02, người sử dụng lao động cần chú ý điểm khác biệt như sau:

Thứ nhất, thay vì sử dụng mẫu 11/PL1, người sử dụng lao động cần sử dụng mẫu văn bản đề nghị số 09/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP nêu rõ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

Thứ hai, thay vì giấy tờ chứng minh người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật, thì người sử dụng lao động sẽ cung cấp các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy điều chuyển nội bộ công ty, ...

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động

Tổ chức, doanh nghiệp xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận một của của Ban quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất tỉnh Hà Nam:

 • Địa chỉ: Số 209 đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 • Điện thoại: 02263.850569

 • Địa chỉ mail: bqlkcn@hanam.gov.vn

4. Thời gian xin cấp giấy phép lao động

Như đã nói ở trên, thời gian xin Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng vị trí lao động nước ngoài giao động từ 10 - 15 ngày làm việc và thời gian xin Giấy phép lao động dao động trong khoảng 5 -7 ngày làm việc. Như vậy, tổng thời gian để xin trong giấy phép lao động sẽ mất khoảng 30 - 45 ngày, tùy vào thời gian chuẩn bị hồ sơ và cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. 

5. Cơ sở pháp lý

 • Bộ Luật Lao động 2019.

 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Để có thể xin được giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại khu công nghiệp Hà Nam thì người sử dụng lao động có thể tự đi làm hoặc nhờ đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ giấy phép lao động uy tín trên thị trường.Tuy nhiên quá trình làm hồ sơ sẽ có nhiều phát sinh thực tế, khiến bạn gặp khó khăn trong quá trình xin cấp giấy phép lao động. Vì vậy nếu bạn có bất kỳ vướng mắc về thủ tục xin cấp giấy phép lao động, xin vui lòng liên hệ với Siglaw để được tư vấn nhanh chóng và cụ thể nhất.

Để được tư vấn miễn phí một cách toàn diện, Quý khách liên hệ:

Công ty Luật TNHH Siglaw (Siglaw Firm)

Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0967 818 020

Email: hanoi@siglaw.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0967 818 020

Email: hcm@siglaw.vn


Xem tất cả
CÔNG TY LUẬT SIGLAW
Trụ sở chính tại Tp. Hà Nội:
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, Số 19 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Hotline: 0967 818 020
Email: hanoi@siglaw.vn
 
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 21 đường N4, Khu phức hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967 818 020
Email: hcm@siglaw.vn
 
DMCA.com Protection Status
Tư vấn miễn phí 24/7: 0967 818 020