NHÓM CHUYÊN GIA CÔNG TY SIGLAW

Luật sư Lê Dung

1. Bà Lê Thị Dung – Luật sư 

 • Luật sư tư vấn thuộc đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
 • Chuyên gia tư vấn pháp lý, chuyên tư vấn đầu tư, các dịch vụ hoàn thiện hệ thống pháp lý. Đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn xây dựng hệ thống tuân thủ pháp lý cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI.
 • Chuyên gia tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Singapore, Malaisia, và các tổ chức nước ngoài khác.
 • Luôn tư vấn hỗ trợ miễn phí cho doanh nghiệp trong nước.

2. Ông Lê Minh Tâm – Thạc sĩ luật, chuyên gia tài chính

Luật sư Lê Minh Tâm
Luật sư Lê Minh Tâm
 • Chuyên gia nghiên cứu chính sách tài chính tại OXFAM, VEPR, Viện nghiên cứu chiến lược & chính sách KH&CN…
 • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều dự án tư vấn tài chính, tư vấn dự án, tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn niêm yết, IPO, tư vấn hệ thống BSC, SOP… cho các doanh nghiệp vốn tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài, công ty đại chúng.
 • Lĩnh vực chính: Năng lượng, sản xuất, dịch vụ, y tế, nhà hàng, vận tải, tài chính ngân hàng.

3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến – Chuyên gia pháp lý thuế

Ông Nguyễn Mạnh Chiến
Ông Nguyễn Mạnh Chiến
 • Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, Kiểm toán BCTC, Tư vấn kiểm soát nội bộ, Thẩm định giá, Xác định giá trị doanh nghiệp Tổng công ty nhà nước và Công ty đại chúng, Tập đoàn vốn tư nhân.
 • Lĩnh vực chính: Sản xuất công nghiệp, xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng, hạ tầng và năng lượng.
 • Đã trực tiếp phụ trách tư vấn pháp lý cổ phần hóa nhiều Công ty nhà nước.
 • Chuyên gia tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn SOP và BSC.
 • Chuyên gia tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và lộ trình niêm yết, IPO…

4. Bà Nguyễn Thị Thủy – Chuyên gia pháp lý

5. Ông Phạm Bá Tuyền

 • Kiểm toán BCTC (VAS, IFRS), Hợp nhất BCTC, Chuyển đổi BCTC theo chuẩn mực quốc tế, Tư vấn tài chính, Niêm yết cổ phiếu cho Tập đoàn, Công ty đại chúng, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
 • Lĩnh vực chính: Viễn thông, sản xuất, công nghệ, may mặc, dịch vụ, tài chính, thương mại.

6. Ông Đinh Doãn Cường –  Trưởng phòng Tư vấn Thuế

 • Chuyên gia lĩnh vực kế toán và tư vấn thuế bao gồm thiết lập hệ thống kế toán chứng từ, dịch vụ báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán thuế, tối ưu thuế, kiểm tra trước quyết toán thuế, hoàn thuế cho các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước và công ty tư nhân lớn.
 • Lĩnh vực chủ yếu: Xây dựng, sản xuất, nhà hàng, dịch vụ…