LUẬT ĐẤT ĐAI

Cùng với hệ thống luật bất động sản, luật đất đai được xem là khá phức tạp với hệ thống các quy định và các mối quan hệ pháp lý đan xen rắc rối mà không phải cá nhân hay doanh nghiệp nào cũng có thể hiểu rõ. Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, Siglaw cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau:

– Tư vấn các chính sách pháp luật, các quy định chung của luật đất đai;
– Tư vấn các thủ tục hành chính về đất đai như mua, bán, thừa kế, chuyển, nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …;
– Thay mặt khách hàng soạn thảo, rà soát và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai như: soạn thảo văn bản, hợp đồng, các tài liệu khác có liên quan đến quyền sử dụng đất … với cơ quan có thẩm quyền;
– Hỗ trợ tư vấn và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ liên quan tới tư vấn luật đất đai, hãy liên hệ với chúng tôi qua email siglaw.contact@gmail.com hoặc dunglt@siglaw.vn; hoặc tham khảo tại website www.siglaw.vn.