Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Bên cạnh dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Siglaw cũng hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ của Siglaw bao gồm:

– Tư vấn trước giải thể các quy định pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp;
– Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề về thuế, bảo hiểm, tài sản … trong quá trình giải thể doanh nghiệp;
– Chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật;
– Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ liên quan tới giải thể, hãy liên hệ với chúng tôi qua email siglaw.contact@gmail.com hoặc dunglt@siglaw.vn; hoặc tham khảo tại website www.siglaw.vn.