ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Hiện nay, các quy định liên quan đến đầu tư đều phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015. Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư buộc phải làm thủ tục điều chỉnh. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất trong quá trình hoạt động, Siglaw cung cấp các dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Sử dụng dịch vụ của Siglaw, khách hàng sẽ được hỗ trợ:

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư được cung cấp bởi SIGLAW

– Tư vấn nội dung điều chỉnh trước khi tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
– Tư vấn tài liệu, thông tin, hồ sơ cần chuẩn bị cho việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
– Trực tiếp soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
– Trực tiếp thay mặt cho nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
– Trao đổi với chuyên viên thụ lý hồ sơ, sửa chữa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên;
– Nhận kết quả hồ sơ điều chỉnh và chuyển cho khách hàng;
– Tư vấn các vấn đề cần làm sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ liên quan tới thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, hãy liên hệ với chúng tôi qua email siglaw.contact@gmail.com hoặc dunglt@siglaw.vn; hoặc tham khảo tại website www.siglaw.vn.