Đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng sống

Để thành công trong cuộc sống và phát triển toàn diện bên cạnh trí thông minh các em còn phải biết phát huy về trí tuệ cảm xúc, chính các kỹ năng thích nghi, tự chủ, biết giá trị của sự hợp tác và tôn trọng người khác mới là cơ sở để đem lại thành công. Các trung tâm đào tạo kỹ năng sống đang có xu hướng được thành lập nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu này.

Trong khuôn khổ bài viết sau đây, Siglaw sẽ giới thiệu tới Quý khách hàng các quy định, trình tự xin giấy phép xác nhận đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng sống.

1. Điều kiện xin giấy phép xác nhận đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng sống

Trước khi xin giấy phép xác nhận đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng sống, cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin giấy phép xác nhận đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng sống cần phải thành lập doanh nghiêp và đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Giấy phép xác nhận đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng sống có hiệu lực trong vòng 02 năm.

a. Điều kiện về cơ sở vật chất

 • Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.
 • Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

b. Điều kiện về giáo viên

 • Có đủ điều kiện về sức khỏe.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

c. Điều kiện về giáo trình, tài liệu

Trung tâm cần có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động chấp thuận.

Đào tạo kỹ năng sống
Đào tạo kỹ năng sống

2. Trình tự, thủ tục

Để xin được giấy xác nhận đăng ký hoạt động kỹ năng sống, cá nhân, tổ chức có nhu cầu cần phải thực hiện qua 02 bước:

Bước 1 – Xin cấp phép hoạt động

a. Trình tự, thủ tục:

 • Thẩm quyền cấp phép: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm đào tạo kỹ năng sống đặt trụ sở.
 • Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b. Thành phần hồ sơ

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Nội dung tờ trình cần nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các văn bằng chứng chỉ hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
 • Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

Bước 2 – Xin xác nhận đăng ký hoạt động

a. Trình tự, thủ tục

 • Thẩm quyền cấp phép: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm đào tạo kỹ năng sống đặt trụ sở.
 • Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b. Thành phần hồ sơ

 • Công văn đăng ký tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
 • Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các văn bằng chứng chỉ hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
 • Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

3. Căn cứ pháp lý

 • Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.
 •  Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Dịch vụ của Siglaw trong lĩnh vực Giấy phép con – Giấy phép xác nhận đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng sống:

 • Tư vấn, hỗ trợ, chuẩn bị tất cả hồ sơ, tài liệu cần thiết.
 • Thực hiện nộp, theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ khách hàng nhận kết quả từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi rất mong được đảm nhận vai trò tư vấn cho Quý khách hàng. Quý khách hàng quan tâm các nội dung liên quan đến cấp Giấy phép con – Giấy phép xác nhận đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng sống, vui lòng liên hệ tới Siglaw qua số điện thoại 0936111248 hoặc email siglaw.contact@gmail.com để được hỗ trợ tốt nhất.

CÔNG TY LUẬT SIGLAW

Địa chỉ: Tầng 12A tòa nhà Sao Mai, 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0936 111 248                 

Email: siglaw.contact@gmail.com    Website: www.siglaw.vn

Leave a Reply

0936111248
>