CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

Cam kết bảo mật

Siglaw cam kết bảo mật với tất cả các thông tin bí mật do Khách hàng cung cấp. Trong trường hợp không nhận được văn bản chấp thuận của Khách hàng, Siglaw cam kết không tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu, dữ liệu và thông tin bí mật khác của khách hàng, ngoại trừ trường hợp sử dụng thông tin bí mật để cung cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, các luật sư và các chuyên gia tư vấn pháp luật của Siglaw luôn luôn tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật đối với các thông tin thu thập được. Tuy nhiên, Siglaw vẫn có thể đề cập đến vụ việc trong bất kỳ tài liệu marketing nào.

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ được xác định dựa trên sự thỏa thuận giữa khách hàng với công ty bằng hợp đồng tư vấn. Công ty sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào khác, ngoài khoản phí dịch vụ đã ký với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ tư vấn mà hai bên đã ký kết. Trong trường hợp thời lượng để thực hiện công việc vượt quá ước tính ban đầu, Siglaw sẽ thông báo cho khách hàng về chi phí vượt so với ước tính ban đầu.

Những chi phí ngoài

Thông thường, báo giá phí dịch vụ của chúng tôi không bao gồm các chi phí ngoài phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng; bao gồm nhưng không giới hạn ở lệ phí chính thức, dịch công chứng, photocopy, liên lạc điện thoại quốc tế, đi lại, phí ngân hàng để nhận, ký gửi hoặc chuyển tiền…

Tư vấn sơ bộ

Thông thường, Siglaw không tính phí đối với việc tư vấn sơ bộ cho khách hàng. Tư vấn sơ bộ cho khách hàng bao gồm việc trao đổi trực tiếp tại văn phòng chúng tôi với thời lượng không quá 30 phút làm việc hoặc tư vấn qua email hoặc điện thoại không quá 15 phút để xác định vấn đề cần tư vấn, phân tích yêu cầu của khách hàng và xác định dịch vụ cần cung cấp cho Khách hàng. Trong tư vấn sơ bộ, chúng tôi sẽ không tư vấn cụ thể giải pháp cho khách hàng. Nếu có yêu cầu tư vấn giải pháp cụ thể, việc tư vấn sẽ được tính phí theo giờ làm việc thực tế của chúng tôi.

Thanh toán

Siglaw yêu cầu thanh toán tất cả các hóa đơn trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn. Trong trường hợp chậm thanh toán 3-5 ngày, chúng tôi sẽ áp dụng lãi suất phạt chậm trả 10% một năm tính từ ngày phát hành hóa đơn. Siglaw bảo lưu quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp khách hàng không tuân thủ yêu cầu thanh toán của chúng tôi.