CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Bảo mật thông tin đối với khách hàng là một trong những quy tắc quan trọng hành nghề luật sư, được quy định rất cụ thể tại Quy tắc 12 của Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam: “Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật; luật sư có trách nhiệm yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được và giải thích rõ nếu tiết lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Do vậy Công ty Luật TNHH Siglaw luôn khẳng định uy tín của mình và tuân thủ theo đúng quy tắc nghề nghiệp luôn bảo mật thông tin cho khách hàng.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Siglaw.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, skype, địa chỉ trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà Siglaw cần NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn sử dụng dịch vụ và để Siglaw.vn liên hệ xác nhận lại với NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người sử dụng dịch vụ.

NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste Siglaw.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty sử dụng thông tin NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG cung cấp để:

  • Liên hệ tư vấn cho NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG khi nhận được yêu cầu;
  • Cung cấp thông tin về dịch vụ đến NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG nếu có yêu cầu từ NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG;
  • Gửi email hướng dẫn thủ tục các nội dung NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG yêu cầu;
  • Liên lạc và thực hiện thủ tục với NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG khi được yêu cầu;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Siglaw;
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG sẽ được bảo mật trên máy chủ của Siglaw.vn

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

SIGLAW thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, SIGLAW có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, quý khách có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

Bảo mật thông tin cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG là ưu tiên của SIGLAW. Chúng tôi luôn bắt kịp những tiêu chuẩn công nghiệp về bảo vệ thông tin cá nhân mà NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG cung cấp, kể cả trong thời gian gửi đi và khi chúng tôi nhận thông tin.

Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, SIGLAW cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG ra ngoài.

Trong một số trường hợp, SIGLAW có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

SIGLAW có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà SIGLAW tin rằng điều đó sẽ giúp SIGLAW bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên siglaw.vn khác.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY LUẬT TNHH SIGLAW    

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01021558/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/06/2019

Địa chỉ: Tầng 12A Sao Mai Building, 12 Le Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội

Điện thoại: 0936.111.248 . Email: siglaw.contact@gmail.com

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website siglaw.vn thực hiện việc này.

NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website siglaw.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, siglaw.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG tùy theo mức độ, siglaw.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi gửi thông tin cá nhân của mình cho SIGLAW, NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG đã đồng ý với các điều khoản mà SIGLAW đã nêu ở trên, SIGLAW cam kết bảo mật thông tin cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG bằng mọi cách thức có thể. SIGLAW sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như: chuẩn quốc tế PCI, SSL,… nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, SIGLAW không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho SIGLAW sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và SIGLAW không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG cũng như các trường hợp NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG chia sẻ thông tin với người khác…. Nếu NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, SIGLAW khuyên quý khách không nên gửi thông tin đến cho SIGLAW.

8. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG trên Siglaw.vn được Siglaw cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Siglaw Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG khi không có sự cho phép đồng ý từ NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG, Siglawsẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG được biết.

Ban quản trị Siglaw không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG đó cung cấp là không chính xác.

9. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, NGƯỜI SỬ DỤNG/LUẬT SƯ/QUÝ KHÁCH HÀNG xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: siglaw.contact@gmail.com để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Siglaw. Siglaw cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.