Category Archives: Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ được xem là tài sản vô hình có thể mang lại giá trị kinh tế cao cho người chủ sở hữu nhưng hiện vẫn chưa được đánh giá cao. Nhận thấy vấn đề này, nhằm giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh, Siglaw hỗ trợ khách hàng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tham khảo thông tin chi tiết dịch vụ tại đây >>>

0936111248